Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Veiligheid & Gezondheid |
Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Met deze speciale branche PMO ondersteunen we de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de tuinbranche.

Hoe voorkom je dat werknemers uitvallen en zorg je ervoor dat ze inzetbaar, productief en vitaal blijven? Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is daar een belangrijke nulmeting in en signaleert de gezondheidseffecten die gerelateerd zijn aan het werk.

Het PMO van TIGRA is speciaal ingericht voor bedrijven binnen de tuinbranche. Het PMO meet het werkvermogen en geeft inzicht in werk en leefstijl gerelateerde gezondheid van werknemers in de sector.

Onderdelen

  1. een werkvermogensonderzoek met verschillende vragenlijsten
  2. een fysiek onderzoek waarin onder andere bloeddruk, cholesterol, glucose, knijpkracht, longfunctie, visus en audio worden gemeten  
  3. een doelformuleringsgesprek waarin de TIGRA-adviseur de resultaten van het PMO bespreekt met de werknemer en deze adviezen geeft om de resultaten op te volgen

Als werkgever krijg je na afloop van het PMO via een uniek NES Dashboard inzicht in de situatie binnen je organisatie zodat je gericht kunt sturen op de inzetbaarheid van je werknemers.

Het PMO wordt uitgevoerd in het tuincentrum door onze partner TIGRA. Er kunnen dus gemakkelijk meerdere onderzoeken op hetzelfde moment worden afgenomen.

Investering

Het Preventief Medisch Onderzoek valt binnen de MDIEU-subsidie voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het onderzoek is dus gratis voor tuincentrummedewerkers.
Wel brengen wij €25 per deelnemer in rekening om de kosten van de administratieve werkzaamheden te dekken.

PMO aanvragen

"Samen leren met collega's motiveert enorm"