Training Diefstalpreventie

Veiligheid & Gezondheid |
Training Diefstalpreventie

Helaas hebben veel winkels regelmatig te maken met winkeldiefstallen, en soms met een overval.

In deze training leer je potentiële winkeldieven te signaleren, de dan ontstane situatie beheerst onder controle te houden en oplossingsgericht te werken. Je leert wat de spanning die hiermee gepaard gaat, met je doet, en hoe je deze onder controle kunt houden.

Deze training is bedoeld voor alle medewerkers die op de winkelvloer te maken hebben met preventie van en reageren op winkeldiefstal.

Je gaat aan de slag met

  • Vormen van winkeldiefstal
  • Gevolgen van winkeldiefstal
  • Wat doet winkeldiefstal met jou en je collega’s?
  • Spanningsbewustzijn
  • Herkennen van winkeldieven, preventie
  • Omgaan met verdachte situaties
  • Aanhouden

Aan het einde van de training maak je een korte kennistoets.  Alle deelnemers die de training succesvol afronden ontvangen een officieel OVD Opleidingen certificaat.

  • Je herkent verbale en non-verbale signalen die kunnen wijzen op winkeldiefstal.
  • Je weet hoe je winkeldieven kunt aanspreken en aanhouden.
  • Je bent je bewust van de spanning die diefstalsituaties oproepen en kunt deze onder controle houden

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem dan contact op met onze partner OVD Opleidingen
088-0884579 of info@ovd-opleidingen.nl

Training          Workshop

"Samen leren met collega's motiveert enorm"