Vogelbescherming: Vogels in Nederland

Beginner | Assortiment & productkennis |
Vogelbescherming: Vogels in Nederland

De Vogelbescherming heeft samen emt twee ambassadeurs, Nico de Haan en Camilla Dreef 10 vogellessen samengesteld over vogels in Nederland. De lessen zijn voor iedereen interessant, maar zeker als tuincentrummedewerker kan je je kennis over vogels in Nederland hiermee op een makkelijke manier bijspijkeren. Nico heeft bijna dertig jaar bij Vogelbescherming gewerkt en kent de vogels als geen ander. Camilla is vogelonderzoeker en fervent vogelaar. Ze introduceren in Vogelles 1 twee kleurrijke tuinvogels: de roodborst en de pimpelmees.

Les 1: Roodborst en pimpelmees
Les 2: Waterhoen en slechtvalk
Les 3: Scholekster en eider
Les 4: Roerdomp en zwarte stern
Les 5: IJsvogel en grote gele kwikstaart
Les 6: Tureluur en grutto
Les 7: Smient, pijlstaart en krakeend
Les 8: Kerkuil en ooievaar
Les 9: Roodborsttapuit, tapuit en paapje
Les 10: Lepelaar en zeearend 

Er zijn geen datums beschikbaar voor deze training.
"Ik heb nu vrijwel elke dag profijt van de cursus die ik gevolgd heb"