Vogelbescherming: Vogels in Nederland

Beginner | Assortiment & productkennis |
Vogelbescherming: Vogels in Nederland

De Vogelbescherming heeft samen met twee ambassadeurs, Nico de Haan en Camilla Dreef, 10 vogellessen samengesteld over vogels in Nederland. De lessen zijn voor iedereen interessant, maar zeker als tuincentrummedewerker kan je je kennis over vogels in Nederland hiermee op een makkelijke manier bijspijkeren. Nico heeft bijna dertig jaar bij Vogelbescherming gewerkt en kent de vogels als geen ander. Camilla is vogelonderzoeker en fervent vogelaar. In de 10 lessen introduceren ze steeds 2 of 3 verschillende vogelsoorten die in Nederland leven en geven ze tips voor vogels in jouw tuin.

Les 1: Roodborst en pimpelmees
Les 2: Waterhoen en slechtvalk
Les 3: Scholekster en eider
Les 4: Roerdomp en zwarte stern
Les 5: IJsvogel en grote gele kwikstaart
Les 6: Tureluur en grutto
Les 7: Smient, pijlstaart en krakeend
Les 8: Kerkuil en ooievaar
Les 9: Roodborsttapuit, tapuit en paapje
Les 10: Lepelaar en zeearend 

Er zijn geen datums beschikbaar voor deze training.
"Ik had nooit gedacht dat doorgroeien in mijn werk zo leuk zou zijn"